[ĐỒ HỌA]: Các sát thủ bắn tỉa của Việt Nam

Lực lượng bắn tỉa chiếm vị trí quan trọng trong chiến tranh hiện đại. Quân đội Nhân dân Việt Nam trang bị 5 loại súng bắn tỉa với các cỡ đạn khác nhau. 
[ĐỒ HỌA]: Các sát thủ bắn tỉa của Việt Nam ảnh 1