Có 1 kết quả :

Gian nan gieo chữ vùng biên nghèo. ảnh: Hòa Hội

Dìu chữ bơi qua mùa nước nổi

TP - Thời điểm này lũ ở ÐBSCL đang vào chính vụ, nước ngập mênh mông. Những khu vực bị chia cắt sinh hoạt vô cùng khó khăn nhưng thầy giáo vẫn ngày ngày băng đồng gieo chữ cho các em học sinh.