Điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt Thành ủy Hải Phòng

Thành ủy Hải Phòng vừa triển khai kiện toàn nhân sự một số cơ quan, tổ chức trực thuộc.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Văn Hà, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016 - 2021 về công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy, giữ chức vụ Trưởng ban, kể từ ngày 6/4/2018, thay đồng chí Cao Xuân Liên.

Đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy được Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, điều động về công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố để giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2014 - 2019, chỉ định tham gia Đảng đoàn và giữ chức vụ Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam thành phố, kể từ ngày 6/4/2018.

Chiều 6/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam  thành phố Hải Phòng khóa 13 đã tổ chức Hội nghị hiệp thương chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ nhiệm kỳ 2014 – 2019. Tại hội nghị, 100% số phiếu nhất trí bầu đồng chí Cao Xuân Liên tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa 13 và nhất trí hiệp thương cử đồng chí Cao Xuân Liên giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2014-2019.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, đồng chí Phạm Văn Mợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2014 – 2019 thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2014 – 2019, điều động về công tác tại Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng để giữ chức vụ Trưởng ban, kể từ ngày 6/4/2018.

Ngày 6/4/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 728 tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Phạm Văn Mợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố giữ chức vụ Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng kể từ ngày 6/4/2018 đến thời hạn đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Theo Theo Chính phủ
MỚI - NÓNG
Vì sao cán bộ ngành y có tâm lý không muốn làm việc tại y tế cơ sở?
Vì sao cán bộ ngành y có tâm lý không muốn làm việc tại y tế cơ sở?
TPO - Sáng 31/3, Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng ” họp Phiên thứ Ba, góp ý vào dự thảo Báo cáo và dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát.