Diễn viên 'Iron Man' biến cối xay gió thành nhà chục triệu USD

Nhà của Robert Downey Jr. rộng gần 800 m2 ở New York, Mỹ có ba tầng, sáu phòng ngủ, từng được rao với giá từ 11,9 triệu USD.