Có 8 kết quả :

Cây di sản, bia không “di sản”

Cây di sản, bia không “di sản”

TP - Cây Dầu đôi ở gần Ngã ba Thành, cạnh miếu Trịnh Phong (Diên An, Diên Khánh, Khánh Hòa) là một cây thuộc loại dầu rái, có hai nhánh chẻ tự nhiên, tuổi khoảng 300 năm, chu vi thân 8,7 m, cao khoảng 30m. Ngày 1/4/2016, Hội đồng Cây Di sản Việt Nam đã công nhận cây Dầu đôi là cây di sản Việt Nam.