Diện đối tượng được xét học bổng Toshiba

Diện đối tượng được xét học bổng Toshiba
TPO - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo Chương trình học bổng Toshiba, Nhật Bản dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh (gọi chung là học viên) năm học 2014-2015.

1. Mức học bổng

- Học bổng toàn phần: trị giá 100.000 yên Nhật/01 học viên (chỉ cấp cho học viên có 100% thời gian dành cho học tập).

- Học bổng bán phần: trị giá 50.000 yên Nhật/01 học viên.

2. Tiêu chí lựa chọn

- Tuổi: Dưới 24 tuổi đối với học viên cao học; dưới 27 tuổi đối với nghiên cứu sinh (không xét học bổng cho học viên năm cuối của khóa học);

- Đảm bảo đúng tiến độ chương trình của khóa học, có kết quảhọc tập và nghiên cứu tốt;

- Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh;

- Có đủ sức khỏe để học tập và tham gia đầy đủ hoạt động của Chương trình học bổng (tại mục 5).

3. Đối tượng ưu tiên

- Học viên có hoàn cảnh khó khăn;

- Tham gia nghiên cứu khoa học, có báo cáo, bài viết đăng trên tạp chí, kỷ yếu;

- Có nhiều đóng góp cho các hoạt động xã hội.

4. Phân bổ chỉ tiêu hồ sơ

STT

Tên đơn vị

Chỉ tiêu hồ sơ

học bổng toàn phần

1

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

10

2

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

3

3

Trường Đại học Công nghệ

9

4

Trường Đại học Kinh tế

3

5

Trường Đại học Giáo dục

1

6

Khoa Luật

1

7

Khoa Sau đại học

1

8

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

1

9

Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển

1

TỔNG CỘNG

30

- Danh sách học viên xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới.

- Nếu đơn vị nào không chọn đủ số học viên để nhận học bổng toàn phần thì có thể thay bằng số học viên để nhận học bổng bán phần theo tỉ lệ: cứ 01 suất học bổng toàn phần được thay thế bằng 02 suất học bổng bán phần.

Học viên có đủ điều kiện có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng 406, Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, ĐHQGHN (144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) trước ngày 8/8/2014.

Đề nghị các đơn vị thông báo Chương trình học bổng tới học viên, tiến hành xét chọn học viên theo yêu cầu, gửi danh sách (theo Mẫu) và hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng về ĐHQGHN (qua Ban Chính trịvà Công tác Học sinh Sinh viên) đồng thời gửi file văn bản về địa chỉemail: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 12/8/2014.

Xem chi tiết về học bổng trên web http://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C2096/N16625/Chuong-trinh-Hoc-bong-Toshiba-nam-hoc-2014-%E2%80%93-2015.htm

MỚI - NÓNG