Điểm sàn Học viện an ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân như thế nào?

Điểm sàn Học viện an ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân như thế nào?
TPO - Học viện An ninh và Học viện Cảnh sát nhân dân đã công bố mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển năm nay.

Theo đó, Học viện Cảnh sát Nhân dân cho biết,  ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) là tổng điểm của kết quả thi ba môn thuộc tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Đối với chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát tuyển sinh các tỉnh phía Bắc và phía Nam (trừ địa bàn Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ), điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển từ 17,75 điểm trở lên, trong đó mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5.0 điểm trở lên theo thang điểm 10.

Học viện năm nay xét tuyển 3 tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh), A01 (Toán, Lý, Anh) và C03 (Toán, Văn, Sử).

Đối với chỉ tiêu tuyển sinh các tỉnh phía Bắc và phía Nam (trừ địa bàn Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ) gửi đào tạo đại học ngành Y, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ 22.0 điểm trở lên, trong đó mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5.0 điểm trở lên theo thang điểm 10.

Tương tự như Học viện Cảnh sát Nhân dân, Học viện Công an Nhân dân cũng thông báo tổ hợp A01, C03, D01 của nhóm ngành nghiệp vụ an ninh và tổ hợp A00, A01 của ngành An toàn thông tin có mức điểm sàn là từ 17.75 điểm; Tổ hợp B00 của ngành Y khoa (gửi đào tạo đại học ngành Y): 22.00 điểm; Mỗi môn trong từng tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5.0 điểm (chưa nhân hệ số) trở lên.

Năm 2019, điểm sàn của 2 học viện đối với nhóm ngành nghiệp vụ là 17,75 điểm và đối với chỉ tiêu gửi đào tạo đại học ngành y là 18 điểm.

MỚI - NÓNG