Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cao nhất 27,25

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông lấy điểm chuẩn 2022 từ 19 đến 27,25, cao nhất là ngành Công nghệ thông tin.

Tại cơ sở phía Bắc, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Công nghệ thông tin lấy 27,25, tăng 0,35 điểm so với năm 2021. Tiếp đến, ngành Khoa học máy tính lấy 26,9 điểm.

Các ngành khác cũng có ngưỡng đầu vào trên 26 điểm là An toàn thông tin (26,7 điểm), Công nghệ đa phương tiện (26,45), Truyền thông đa phương tiện (26,2), Thương mại điện tử (26,35), Marketing (26,1).

Hai ngành An toàn thông tin và Công nghệ đa phương tiện tăng nhẹ khoảng 0,2 điểm, còn lại giảm nhưng mức giảm chỉ 0,1 đến 0,3 điểm. Năm nay, lần đầu Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tuyển sinh ngành Báo chí, điểm chuẩn 24,4.

Còn ở phía Nam, điểm chuẩn thấp hơn, dao động 19 đến 25,85. Ngành lấy điểm chuẩn thấp nhất là Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử, cao nhất vẫn là Công nghệ thông tin.

Điểm chuẩn của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2022 các ngành cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cao nhất 27,25 ảnh 1
MỚI - NÓNG