Điểm chuẩn của 12 trường, khoa thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội: Có ngành lấy 30 điểm

0:00 / 0:00
0:00
Điểm chuẩn của 12 trường, khoa thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội: Có ngành lấy 30 điểm
TPO - Tối 15/9, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn của 12 trường, khoa thành viên trường. Ngành cao nhất lấy 30 điểm.

Tương tự năm ngoái, ngành Hàn Quốc học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn xét tuyển bằng tổ hợp C00 có điểm chuẩn cao nhất là 30.

Ngành có điểm chuẩn cao thứ hai ở Đại học Quốc gia Hà Nội là Đông Phương học (tổ hợp C00) vẫn thuộc trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, lấy 29,8 điểm.

Các ngành khác của trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Kinh tế, ĐH Y Dược đều có điểm chuẩn cao.

Điểm chuẩn các trường/ khoa thành viên như sau:

Điểm chuẩn của 12 trường, khoa thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội: Có ngành lấy 30 điểm ảnh 1
Điểm chuẩn của 12 trường, khoa thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội: Có ngành lấy 30 điểm ảnh 2
Điểm chuẩn của 12 trường, khoa thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội: Có ngành lấy 30 điểm ảnh 3
Điểm chuẩn của 12 trường, khoa thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội: Có ngành lấy 30 điểm ảnh 4
Điểm chuẩn của 12 trường, khoa thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội: Có ngành lấy 30 điểm ảnh 5
Điểm chuẩn của 12 trường, khoa thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội: Có ngành lấy 30 điểm ảnh 6
Điểm chuẩn của 12 trường, khoa thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội: Có ngành lấy 30 điểm ảnh 7
Điểm chuẩn của 12 trường, khoa thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội: Có ngành lấy 30 điểm ảnh 8
Điểm chuẩn của 12 trường, khoa thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội: Có ngành lấy 30 điểm ảnh 9
Điểm chuẩn của 12 trường, khoa thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội: Có ngành lấy 30 điểm ảnh 10
Điểm chuẩn của 12 trường, khoa thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội: Có ngành lấy 30 điểm ảnh 11
Điểm chuẩn của 12 trường, khoa thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội: Có ngành lấy 30 điểm ảnh 12
Điểm chuẩn của 12 trường, khoa thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội: Có ngành lấy 30 điểm ảnh 13
Điểm chuẩn của 12 trường, khoa thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội: Có ngành lấy 30 điểm ảnh 14
Điểm chuẩn của 12 trường, khoa thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội: Có ngành lấy 30 điểm ảnh 15
Điểm chuẩn của 12 trường, khoa thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội: Có ngành lấy 30 điểm ảnh 16
MỚI - NÓNG