Có 4 kết quả :

Bà Hồ Vân Nga, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND thành phố Hà Nội

Hà Nội nói gì về việc nợ tiền Viettel IDC

TPO - Theo đại diện Ban Kinh tế Ngân sách HĐND thành phố Hà Nội, thành phố đã bố trí đầy đủ dự toán để triển khai các dịch vụ công điện tử. UBND thành phố cũng đã có văn bản đề xuất với HĐND thành phố phân bổ chi tiết.