Dịch bệnh thủy sản gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng

Dịch bệnh thủy sản gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng
TP - Bộ NN&PTNT cho biết, từ đầu năm 2014 đến nay, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại cả nước gần 50.000 ha. Hơn 2.000 lồng có tôm hùm bị bệnh và hơn 9.000 ha bị thiệt hại do môi trường ô nhiễm, gây tổn thất hàng nghìn tỷ đồng của người nuôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến xuất khẩu thủy sản cả nước. 

Bộ NN&PTNT đề nghị các địa phương, rà soát, chấn chỉnh công tác kiểm dịch thủy sản đối với cơ sở sản xuất giống. Năm 2015, tập trung phòng, chống bệnh đốm trắng và bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm nuôi nước lợ.

MỚI - NÓNG