Có 3 kết quả :

Hình ảnh trong Lễ hội Áo dài Hội An hôm 14/6 mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh áo dài năm 2020

Áo dài Việt Nam trên đường tới di sản UNESCO

TP - Tuần lễ Áo dài-Di sản văn hóa Việt Nam, lễ hội áo dài được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành nằm trong chuỗi hoạt động ráo riết chuẩn bị ghi danh áo dài vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tiến tới lập hồ sơ trình UNESCO.
Bài chòi chính thức được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.

Bài Chòi trở thành di sản UNESCO

TP - Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể thông qua hồ sơ di sản Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam vào 15h13 (giờ Việt Nam) ngày 7/12, ghi danh di sản vào Danh sách Văn hoá phi vật thể đại diện nhân loại.