Di dời cơ sở ô nhiễm tại 12 quận nội thành

Di dời cơ sở ô nhiễm tại 12 quận nội thành
TP - UBND thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo các sở ngành chức năng khẩn trương lập danh mục, tiêu chí, lộ trình và biện pháp di dời cơ sở sản xuất công nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ. 

Giao các sở ngành đề xuất phương án và phê duyệt quy hoạch sử dụng đất sau khi di dời, đề xuất cơ chế chính sách phù hợp để hỗ trợ khuyến khích thực hiện di dời trên địa bàn 12 quận nội thành, đặc biệt là 4 quận trung tâm gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng.

Sở TN&MT có trách nhiệm lập danh mục các cơ sở phải di dời, không phù hợp quy hoạch tại 12 quận nội thành, báo cáo thành phố xem xét, thông qua ngay trong tháng 7/2015.    

MỚI - NÓNG