Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:

'Di chúc của Người tỏa sáng giá trị dân tộc và thời đại'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm (ảnh Như Ý)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm (ảnh Như Ý)
TPO - “Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi với non sông đất nước, với nhân dân ta. Di chúc của Người tỏa sáng giá trị dân tộc và thời đại, thấm đẫm nhân văn, văn hóa Hồ Chí Minh, mãi là ngọn cờ quy tụ sức mạnh toàn dân tộc, đã, đang và sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Đảng và dân ta”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Sáng 30/8, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2019).

Di chúc của Người là kết tinh văn hóa, trí tuệ

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trước lúc đi xa Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bản Di chúc thiêng liêng, một văn kiện lịch sử cực kỳ quan trọng, kết tinh tư tưởng, văn hóa, trí tuệ, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một bậc vĩ nhân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành nhiều thời gian và tâm huyết, tự mình lặng lẽ rất công phu và chu đáo để hoàn thành bản Di chúc trong vòng 4 năm, từ năm 1965 -1969, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta đang diễn ra ác liệt đầy gian khổ hi sinh.

 'Di chúc của Người tỏa sáng giá trị dân tộc và thời đại' ảnh 1 Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm (ảnh Như Ý)

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chỉ với hơn 1000 từ vô cùng ngắn gọn Di chúc của người đã truyền cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ý chí quyết tâm sắt đá, niềm tin mãnh liệt và sức mạnh vĩ đại của dân tộc Việt Nam, sức mạnh của chính nghĩa và chân lý không có gì quý hơn độc lập, tự do; Sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa Anh hùng cách mạng Việt Nam.

“Trong Di chúc Người khẳng định: Dù khó khăn, gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi, Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất, đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Dự báo thiên tài đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm trở thành hiện thực, thể hiện tầm cao trí tuệ uyên bác và trí thức, thực tiễn hết sức phong phú sâu sắc, nắm vững quy luật vận động khách quan của Người”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Trọn đời Người vì nước, vì dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho hay, với tầm nhìn sâu rộng, nhãn quan chính trị nhạy bén, sáng suốt trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, ngay sau khi cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta giành hoàn toàn thắng lợi, việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình; toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi.

 'Di chúc của Người tỏa sáng giá trị dân tộc và thời đại' ảnh 2 Lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người (ảnh Như Ý)

Cũng theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, ngay từ khi chuẩn bị thành lập Đảng, cho đến khi trước lúc đi xa, mối quan tâm hàng đầu của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh là xây dựng đảng về đạo đức. Trong Di chúc Người căn dặn: Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên, cán bộ, phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

“Những chỉ dạy của Người vừa là sự tổng kết sâu sắc về lý luận, vừa là vấn đề mang tính nguyên tắc và thời sự để giữ vững và nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng, sức chiến đấu của tổ chức đảng, của đội ngũ cán bộ đảng viên, tạo nên sức mạnh quy tụ lực lượng, củng cố và nâng cao niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, đối với Cách mạng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Hồ Chí Minh là một con người đầy bao dung nhân ái, suốt đời dành tình thương yêu trọn vẹn đối với mọi tầng lớp nhân dân và toàn thể nhân loại như nhà Thơ Tố Hữu viết: “Bác ơi tim Bác mênh mông thế/ Ôm cả non sông mọi kiếp người”. Trọn đời Người vì nước, vì dân, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người là biểu tượng, tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng về cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.

Kiên trì đấu tranh với những biểu hiện suy thoái

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, 50 năm qua tư tưởng Hồ Chí Minh và Di chúc của Người luôn đồng hành cùng dân tộc, soi rọi và dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân và toàn quân luôn kiên định, trung thành với sự nghiệp cách mạng và lý tưởng của Người, kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng vĩ đại mà mà Người đã trọn đời cống hiến và đã hy sinh…

 'Di chúc của Người tỏa sáng giá trị dân tộc và thời đại' ảnh 3 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại lễ kỷ niệm (ảnh Như Ý)

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta những bài học lịch sử hết sức quy báu. Đó là bài học nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và Chủ nghĩa Xã hội; đó là bài học sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; đó là bài học không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, hiện nay toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tích cực chuẩn bị những công việc cần thiết tiến tới tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

“Chúng ta tự hào về tất cả những gì chúng ta đã làm được, song cũng còn trăn trở, day dứt trước những điều chúng ta chưa làm được hoặc làm chưa trọn vẹn. Không ít những khuyết điểm, yếu kém và khó khăn, thách thức đang cản trở tiến trình đổi mới đất nước. Nếu không kiên quyết, kiên trì ngăn chặn, đẩy lùi sẽ đe dọa vận mệnh của Tổ quốc, sự sống còn của chế độ và vai trò lãnh đạo của Đảng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

 'Di chúc của Người tỏa sáng giá trị dân tộc và thời đại' ảnh 4  Đại diện thế hệ trẻ, anh Nguyễn Nhất Linh phát biểu tại lễ kỷ niệm (ảnh Như Ý)

Từ đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, cần phát huy truyền thống và bản chất tốt đẹp của Đảng ta với quyết tâm chính trị cao, kiên quyết, kiên trì đấu tranh với biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Chăm lo, xây dựng Đảng thật trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, xứng đáng là lực lượng tiên phong, là Đảng cầm quyền ngang tầm nhiệm vụ.

“Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi với non sông đất nước, với nhân dân ta, Di chúc của Người tỏa sáng giá trị dân tộc và thời đại, thấm đẫm nhân văn, văn hóa Hồ Chí Minh, mãi là ngọn cờ quy tụ sức mạnh toàn dân tộc, đã, đang và sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Đảng và dân ta”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Bày tỏ sự xúc động và tự hào, thay mặt thế hệ trẻ, Bí thư Đoàn thanh niên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Nguyễn Nhất Linh khẳng định, để có cuộc sống tốt đẹp hôm nay, các thế hệ đi trước, cha, anh đã bất khuất kiên cường, đổi bao xương máu để giành lấy độc lập, thống nhất của đất nước, của dân tộc.

“Tuổi trẻ Việt Nam học theo lời Bác, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, phát triển và có những hành động cụ thể xây dựng đất nước. Thanh niên phải trở thành những công dân có ích cho gia đình, xã hội. Đưa những lời dạy của Bác vào những công việc sinh hoạt hàng ngày như thực hành tiết kiệm, trung thực, giản dị, nói đi đôi với làm”, đại diện cho thế hệ trẻ, anh Nguyễn Nhất Linh nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kỳ vọng qua Diễn đàn sẽ góp phần hình thành các luận cứ khoa học thực tiễn có chất lượng

Ngày mai, Quốc hội tổ chức Diễn đàn Kinh tế thường niên 2021

TPO - Bên cạnh nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, việc tổ chức Diễn đàn Kinh tế thường niên sẽ góp phần quan trọng huy động tối đa sáng kiến, trí tuệ của người dân, cử tri và các nhà khoa học ở trong và ngoài nước để Quốc hội làm tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ của mình.