Có 3 kết quả :

Hà Nội ban hành tiêu chuẩn riêng với lãnh đạo chủ chốt

Hà Nội ban hành tiêu chuẩn riêng với lãnh đạo chủ chốt

TPO - Những người được dự kiến giới thiệu làm Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND hoặc Chủ tịch UBND; lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021- 2026 ngoài việc đáp ứng tiêu chuẩn chức danh theo quy định, phải là người có kiến thức, am hiểu và có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách.