ĐH Đại hội SVVN: Tuổi trung bình của đại biểu là 23

ĐH Đại hội SVVN: Tuổi trung bình của đại biểu là 23
TP - T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam (SVVN) vừa công bố phân tích chất lượng 650 đại biểu (ĐB) chính thức được triệu tập tại Đại hội SVVN lần thứ VIII.

Có 313 ĐB nữ (chiếm 48,2 phần trăm, 49 ĐB người dân tộc thiểu số (chiếm 7,5 phần trăm).

Độ tuổi trung bình của ĐB là 23, trong đó có 20 ĐB ít tuổi nhất Đại hội sinh năm 1990. Về nghề nghiệp, có 125 ĐB (chiếm 19,88 phần trăm) là cán bộ Hội Sinh viên, cán bộ Đoàn chuyên trách; cán bộ đại diện các bộ, ngành, lĩnh vực khác và bốn ĐB đang học tại Pháp, Trung Quốc, Hàn Quốc và Úc.

Có 520 ĐB (chiếm 80,12 phần trăm) là sinh viên, trong đó 517 đại biểu là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong nước và ba đại biểu là sinh viên học tập tại Hà Lan, Nga, Singapore.

Tỷ lệ ĐB là đảng viên chiếm 29,5 phần trăm với 191 ĐB; 458 ĐB là đoàn viên, hội viên, chiếm 70,5 phần trăm. 

MỚI - NÓNG