Đề xuất đấu giá biển ô tô: Xe con tại Hà Nội, TPHCM khởi điểm 40 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo đề xuất thí điểm đấu giá biển số xe ô tô của Bộ Công an, biển số sẽ gắn liền với người trúng đấu giá, kể cả khi bán xe vẫn được giữ lại biển số để đăng ký cho phương tiện khác thuộc quyền sở hữu. Giá khởi điểm đấu giá biển số xe con tại Hà Nội, TPHCM sẽ là 40 triệu đồng.
Đề xuất đấu giá biển ô tô: Xe con tại Hà Nội, TPHCM khởi điểm 40 triệu đồng ảnh 1

Người đàn ông bốc được biển số 999.99.

Bộ Công an đang lấy ý kiến đóng góp Dự thảo “Thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá”. Trong đó, dự thảo quy định về giá khởi điểm của biển số đưa ra đấu giá, trường hợp bán cho người duy nhất tham gia đấu giá, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân (gọi tắt là người) trúng đấu giá, sử dụng nguồn thu từ đấu giá biển số.

Theo Bộ Công an, việc đấu giá biển số sẽ khắc phục các tồn tại, bất cập của công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông hiện nay, đảm bảo sự phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để chủ phương tiện có quyền lựa chọn biển số xe theo sở thích.

Cụ thể, biển số đưa ra đấu giá là biển số ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen trong kho biển số chưa được đăng ký mà cơ quan đăng ký dự kiến cấp mới theo từng tháng, quý, 6 tháng hoặc 1 năm. Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu đấu giá có thể tùy chọn bất kỳ biển số nào trong kho số đấu giá để tham gia đấu giá.

Không đưa ra đấu giá đối với biển số cấp cho xe mua sắm từ ngân sách Nhà nước, xe của Quân đội sử dụng vào mục đích quốc phòng, xe của doanh nghiệp Quân đội làm kinh tế, xe của tổ chức doanh nghiệp nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và người nước ngoài làm việc trong cơ quan, tổ chức đó hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được tham gia cuộc đấu giá biển số của địa phương nơi đóng trụ sở đối với tổ chức, doanh nghiệp hoặc nơi đăng ký thường trú đối với cá nhân.

Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức đấu giá biển số theo phân cấp đăng ký quản lý phương tiện. Bộ Công an giao Công an cấp tỉnh ký hợp đồng thuê đơn vị tổ chức đấu giá tài sản có trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để tổ chức đấu giá.

Giá khởi điểm biển số ô tô được đưa ra đấu giá tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh bằng 2 lần mức lệ phí đăng ký cao nhất áp dụng, các địa phương còn lại bằng 10 lần mức lệ phí đăng ký cao nhất đang áp dụng.

Cụ thể, tại Hà Nội và TPHCM giá khởi điểm đối với xe chở người dưới 9 chỗ là 40 triệu đồng, các địa phương khác khởi điểm 10 triệu đồng; Xe bán tải tại Hà Nội và TPHCM khởi điểm 1 triệu đồng...

Người trúng đấu giá sẽ được ký hợp đồng với cơ quan tổ chức đấu giá để xác lập quyền đối với biển số trúng đấu giá và được sử dụng biển số trúng đấu giá. Khi chuyển nhượng xe, người trúng đấu giá được quyền giữ lại biển số để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu. Nếu thay đổi địa chỉ nơi thường trú khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, người trúng đấu giá không phải nộp lại biển số trúng đấu giá.

Biển số trúng đấu giá chỉ được cấp cho người đã đăng ký tham gia đấu giá và trúng đấu giá.

Ngoài ra, biển số trúng đấu giá được Cơ quan đăng ký quản lý và chỉ cấp khi người trúng đấu giá làm thủ tục đăng ký theo quy định về đăng ký xe (khi chưa làm thủ tục đăng ký người trúng đấu giá chỉ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng biển số trúng đấu giá).

Cơ quan đăng ký xe có quyền thu hồi biển số trúng đấu giá khi biển số được sử dụng không đúng quy định của pháp luật như xe gắn biển số trúng đấu giá vi phạm pháp luật bị tịch thu theo quy định.

Số tiền thu được từ đấu giá biển số sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá theo quy định, sẽ phân chia nguồn thu theo tỷ lệ 70% nộp vào ngân sách Trung ương, 30% phân bổ cho ngân sách địa phương.

MỚI - NÓNG