Có 8 kết quả :

Công trình hạ đê Nghi Tàm vắng bóng công nhân

Công trình hạ đê Nghi Tàm vắng bóng công nhân

TPO - Vài ngày nay, công trường trọng điểm hạ cốt đê Nghi Tàm (thành phần của Dự án xây dựng cầu vượt tại nút An Dương – Thanh Niên) vắng bóng công nhân. Tuy nhiên, đơn vị thi công cho biết, tốc độ của dự án vẫn đúng kế hoạch, quy trình.