Đề nghị kiểm điểm trách nhiệm Chủ tịch thành phố Pleiku

UBND thành phố Pleiku
UBND thành phố Pleiku
TPO - Thanh tra tỉnh Gia Lai đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND thành phố Pleiku Trần Xuân Quang kiểm điểm trách nhiệm trong công tác quản lý điều hành về thu, chi ngân sách và công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát, để xảy ra sai sót.

Ngày 1/1/2018, nguồn tin của Tiền Phong cho biết có 7 phòng, ban, các trường học trực thuộc và 9 xã, phường của UBND thành phố Pleiku (Gia Lai) có nhiều sai phạm về tài chính từ năm 2014 đến 2016 với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Điều này được Thanh tra tỉnh Gia Lai chỉ rõ tại kết luận số 21/KL-TTr.

Cụ thể, các phòng ban được giao làm đại diện chủ đầu tư mắc nhiều thiếu sót; kiểm tra hồ sơ thiết kế - dự toán, giám sát thi công; kiểm tra hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán, nghiệm thu công trình chưa chặt chẽ về công tác quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng các công trình. Như Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Pleiku mắc nhiều sai sót tại 9 dự án, công trình, làm thất thoát gần 260 triệu đồng.

Phòng Quản lý đô thị để xảy ra nhiều sai sót trong việc thiết kế, dự toán và thi công đối với 18 công trình, tổng số tiền sai phạm hơn 825 triệu đồng.

9 xã, phường có nhiều sai phạm trong thiết kế, dự toán sai khối lượng, gây thiệt hại 168 triệu đồng.

Về quản lý, thu chi ngân sách, một số phòng, ban, đơn vị không mở sổ theo dõi cấp phát vật tư văn phòng phẩm, công cụ, nhiên liệu. Có đơn vị chi thanh toán một số khoản sai quy định, không đúng định mức.

Từ đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND thành phố Pleiku Trần Xuân Quang kiểm điểm trách nhiệm trong công tác quản lý điều hành về thu, chi ngân sách và công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát, để xảy ra sai sót; kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân liên quan sai phạm, và có biện pháp xử lý theo quy định.