Có 1 kết quả :

Giáo sư Nakamura Teiji -Chủ tịch Hiệp hội Dinh dưỡng Nhật Bản giới thiệu kinh nghiệm quý của Nhật Bản khi ban hành Luật Dinh dưỡng học đường giúp nâng cao tầm vóc thanh niên Nhật

Tập đoàn TH cung cấp các giải pháp lành mạnh cho cộng đồng

Ngày 13/12/2018 tại Hà Nội, tập đoàn TH phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế về Dinh dưỡng người Việt. Tại Hội thảo này, Tập đoàn TH công bố Đề án Dinh dưỡng người Việt với 6 tiểu đề án hướng đến các nhóm đối tượng có nhu cầu dinh dưỡng đặc thù. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp công bố Đề án dinh dưỡng đồng hành thực hiện các chính sách về dinh dưỡng của Chính phủ.