Đầu tư xây dựng Khu sinh thái tại huyện Gia Lâm

Xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm
Xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm
Việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu sinh thái, dịch vụ, văn hóa, thể thao và nhà ở tại xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm là cần thiết, nhằm tạo khu cây xanh, công viên, dịch vụ, thể thao, nhà ở phục vụ nhân dân trong khu vực và thành phố.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa có ý kiến về thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu sinh thái, dịch vụ, văn hóa, thể thao và nhà ở tại xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo kết luận: Việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu sinh thái, dịch vụ, văn hóa, thể thao và nhà ở tại xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm theo quy hoạch phân khu đô thị N9 như đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư là cần thiết, nhằm tạo khu cây xanh, công viên, dịch vụ, thể thao, nhà ở phục vụ nhân dân trong khu vực và thành phố.

Tuy nhiên, cần nghiên cứu tổng thể cả ô quy hoạch theo Quy hoạch phân khu đô thị đã được phê duyệt để hình thành một khu công viên văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí đồng bộ.

Chủ tịch yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND huỵên Gia Lâm tiếp tục hướng dẫn nhà đầu tư nghiên cứu, lập dự án đầu tư toàn bộ khu vực công viên vui chơi, giải trí, dịch vụ, văn hóa, thể thao theo hình thức xã hội hóa.

UBND huyện Gia Lâm kiểm tra, rà soát việc cho thuê đất, sử dụng đất khu vực dự án, báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/7/2014. Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, UBND huyện Gia Lâm xem xét đề nghị của nhà đầu tư về đầu tư dự án nhà ở tại khu vực, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Theo Vũ Lê

Theo Báo Kinh tế & Đô thị
MỚI - NÓNG