Có 3 kết quả :

Lần đầu tiên việc đấu giá biển số xe được đề cập trong dự thảo luật.

Đề xuất đấu giá biển số đẹp theo suốt đời xe

TPO - Biển số xe được cấp thông qua đấu giá sẽ không bị thu hồi như qua hình thức ngẫu nhiên. Nếu quy định này được áp dụng, biển số qua đấu giá sẽ theo suốt đời xe, không bị thu hồi lại nếu mua bán, trao tặng… Đây là lần đầu tiên ý tưởng đấu giá biển số xe, đặc biệt với biển đẹp, được đưa vào dự thảo luật.
Không có khái niệm biển số xe đẹp trong đề án đấu giá

Không có khái niệm biển số xe đẹp trong đề án đấu giá

TPO - Phó Cục trưởng Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp cho biết, Bộ đang phối hợp với liên Bộ Công an, Tài chính nghiên cứu đề án đấu giá biển số xe tuy nhiên tới thời điểm hiện tại không có khái niệm biển số xe đẹp mà chỉ định dạng biển số để đưa vào kho đấu giá.