Đàm phán FTA Việt Nam - Hàn Quốc:

Đạt nhiều kết quả quan trọng

Đạt nhiều kết quả quan trọng
TP - Ngày 23/5, Bộ Công Thương cho biết, phiên đàm phán thứ 5 Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) đã được tổ chức từ ngày 20 đến 23/5/2014 tại Seoul (Hàn Quốc).

Tại phiên này, 2 bên đã đạt được tiến bộ trên nhiều lĩnh vực như: Thuế quan, quy tắc xuất xứ, dịch vụ, đầu tư, pháp lý và thể chế, phòng vệ thương mại, các biện pháp kiểm dịch động thực vật (SPS), các biện pháp kỹ thuật (TBT), hợp tác kinh tế...

Về mở cửa thị trường hàng hóa, Việt Nam tiếp tục đề nghị phía Hàn Quốc xem xét thỏa đáng các sản phẩm có thế mạnh và lợi ích xuất khẩu như thủy sản, nông sản (gạo, rau quả). Đổi lại, Việt Nam có thể xem xét thỏa đáng các lợi ích xuất khẩu của Hàn Quốc và cải thiện cam kết so với Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA). Dự kiến, phiên đàm phán thứ 6 sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào trung tuần tháng 7/2014.

MỚI - NÓNG