Đặt lợp thu hoạch cua kiếm tiền triệu mỗi đêm ở Cà Mau

Sau 3 tháng thả giống, nông dân Cà Mau bắt đầu đặt lợp thu hoạch cua, chọn những con đạt tiêu chuẩn đem bán.

Có thể bạn quan tâm