Có 2 kết quả :

Thầy Sỹ ngồi trên đống đá do ông Đông đổ trên phần đất lấn chiếm

Thầy giáo già, 31 năm ròng rã đòi đất: Ai gây nên nỗi?

TP - Qua nhiều năm đấu tranh, gia đình nhà giáo Trần Văn Sỹ mới được cấp bìa đỏ mảnh đất đã co hẹp sau khi bị lấn chiếm. Thế nhưng Tòa án tuyên hủy bìa đỏ này chỉ vì “lỗi quy trình” lúc cấp, UBND thành phố lại “ngâm” hoài không sửa lỗi, khiến thầy giáo khiếu nại mãi vẫn chưa xong.