Có 12 kết quả :

'Kho báu' vàng ròng tại Hà Nội

'Kho báu' vàng ròng tại Hà Nội

Những trang sức quý giá bằng vàng của các dân tộc Đông Nam Á như dân tộc Khơ me (Campuchia), dân tộc Yao, Akha (Thái Lan)... hay một số dân tộc thiểu số Việt Nam từ thế kỷ 20 đang được trưng bày tại bảo tàng Đông Nam Á - Hà Nội.