Có 4 kết quả :

Cắm quân giữ rừng, ngăn 'vàng tặc' trở lại vườn quốc gia Sông Thanh

Cắm quân giữ rừng, ngăn 'vàng tặc' trở lại vườn quốc gia Sông Thanh

TPO - Tháng 6/2021, Quảng Nam đã huy động lực lượng vận chuyển hơn 6 tấn thuốc nổ vào rừng Sông Thanh để đánh sập 75 hầm vàng tồn tại hơn 40 năm ở các vũng lõi. Để duy trì và bảo vệ thành quả, gần 1 năm qua BQL Vườn quốc gia Sông Thanh dựng lán trại, cắm quân giữa rừng để canh giữ, không để "vàng tặc" quay lại xâm hại.