Đảng bộ EVNNPT tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

1. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu Đảng bộ EVNNPT lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025
1. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu Đảng bộ EVNNPT lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Từ ngày 23 – 24/6 tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 177 đại biểu được bầu từ đại hội của các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty đã tham dự Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ EVNNPT lần thứ III là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng đối với cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội cũng tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVNNPT lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ EVNNPT nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III. Đại hội được tiến hành theo phương châm: “Đoàn kết - Trách nhiệm - Tin tưởng”, với chủ đề: “Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; xây dựng Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia phát triển vững mạnh”.

Trình bày báo cáo tại đại hội, ông Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc EVNNPT cho hay, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ EVNNPT luôn bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVN, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVNNPT lần thứ II và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và đã đạt được những kết quả rất quan trọng

Đảng bộ EVNNPT tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ảnh 1

Ông Đặng Phan Tường - Ủy viên BTV Đảng ủy Tập đoàn; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV EVNNPT phát biểu khai mạc đại hội

Công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy EVNNPT đặc biệt quan tâm, vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng được tăng cường, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đề ra. 5 năm qua, Đảng bộ EVNNPT đã kết nạp được 499 đảng viên, bằng 124,8% so với chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đề ra. Đến nay, tổng số đảng viên toàn Đảng bộ là 1.986 đảng viên chiếm tỷ lệ 27,63% trên tổng số cán bộ, công nhân viên của Tổng công ty. Công tác phát triển đảng viên bảo đảm về tiêu chuẩn, chất lượng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu của EVNNPT trong các giai đoạn phát triển.

Trong 5 năm qua, Đảng ủy EVNNPT đã ban hành nhiều nghị quyết và lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý vận hành, do đó đã đạt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

EVNNPT hiện quản lý 160 trạm biến áp (TBA), tăng 40,5% so với đầu nhiệm kỳ; tổng dung lượng máy biến áp (MBA) là 97.850 MVA, tăng 68,4%; 27.147 km đường dây 220 kV, 500 kV, tăng 28,1% so với đầu nhiệm kỳ. Trong 5 năm qua, EVNNPT đã truyền tải an toàn sản lượng điện là 884 tỷ kWh, tăng bình quân 9,02%/năm. Tất cả các chỉ tiêu suất sự cố đều đạt kế hoạch EVN giao, trong khi hệ thống truyền tải điện quốc gia phát triển nhanh về quy mô so với đầu nhiệm kỳ.

Đảng bộ EVNNPT tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ảnh 2

Ông Nguyễn Tuấn Tùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc EVNNPT trình bày báo cáo chính trị

Đảng bộ EVNNPT tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ảnh 3

Ông Dương Quang Thành -  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Cùng với đó, Tổng công ty đã hoàn thành chuyển đổi 76/125 TBA 220 kV (tương đương 60,8%) sang vận hành theo tiêu chí không người trực, vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội. Thực hiện 3.926 hạng mục công trình sửa chữa lớn, với tổng giá trị 3.737 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch hàng năm, góp phần đảm bảo vận hành an toàn hệ thống truyền tải điện quốc gia. Tổng công ty thực hiện tốt công tác quản lý và giảm tổn thất điện năng, năm 2019 là 2,15%, đạt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 EVN giao, giảm 0,19% so với đầu nhiệm kỳ.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, EVNNPT đã khởi công 213 công trình; hoàn thành đưa vào vận hành 255 công trình, với tổng giá trị khối lượng đầu tư đạt 93.861 tỷ đồng, tăng 24,7% so với khối lượng thực hiện nhiệm kỳ 2010 - 2015, vượt mức so với chỉ tiêu theo Nghị quyết đề ra. Các chỉ tiêu tài chính đều đáp ứng quy định và đạt yêu cầu, hàng năm Tổng công ty đều đảm bảo hoạt động có lợi nhuận, năm sau cao hơn năm trước.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Dương Quang Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) EVN đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ EVNNPT nhiệm kỳ qua trong việc đảm bảo truyền tải hệ thống điện an toàn, thông suốt, ổn định góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đồng thời hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Đảng bộ EVNNPT tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ảnh 4

Ban Chấp hành Đảng bộ EVNNPT nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới; nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh ông Dương Quang Thành đề nghị Đại hội tập trung thảo luận 4 nhóm giải pháp để thực hiện thắng lợi các nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVN và EVNNPT.

 “Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội lần này là tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.”, ông Dương Quang Thành nhấn mạnh. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN cũng đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, trí tuệ để thảo luận, phân tích làm sâu sắc thêm các nội dung của các dự thảo văn kiện nhằm quyết định những vấn đề quan trọng của Đảng, đất nước và của Đảng bộ Tập đoàn. Đồng thời, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đoàn kết, tiêu biểu cho trí tuệ, năng lực và phẩm chất của Đảng bộ, có khả năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại hội Đảng bộ EVNNPT lần thứ III đã bầu 26 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

“Đảng ủy EVNNPT tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ. Tập trung các giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển EVNNPT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040 và các chiến lược thành phần, trong đó chú trọng triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của EVNNPT; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới và công nghệ thông tin; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động; tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng, giữ gìn và phát triển Văn hóa EVNNPT; thực hiện tốt công tác truyền thông, quan hệ quốc tế và các mặt công tác khác”,

Ông Dương Quang Thành, Chủ tịch HĐTV EVN.

MỚI - NÓNG
Câu trả lời của Hoàng Thùy Linh
Câu trả lời của Hoàng Thùy Linh
TPO - “Vietnamese Concert” của Hoàng Thùy Linh được đầu tư công phu về mặt hình ảnh. Dù vậy, chất lượng âm nhạc, đặc biệt là khả năng live của nữ ca sĩ chưa đủ thuyết phục.