Đảng bộ Agribank Thanh Trì thí điểm bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội

Đảng bộ Agribank Thanh Trì thí điểm bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội
Vừa qua, ngày 23/05/2020, tại Thanh Trì, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Trì (Đảng bộ Agribank Thanh trì) tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 với 42 đảng viên. Đây là đại hội được Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank lựa chọn thí điểm bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.

Đến dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí Trần Văn Thịnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam (Đảng ủy Agribank); đồng chí Bùi Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Báo cáo kết quả công tác trong nhiệm kỳ 2015- 2020 tại Đại hội do đồng chí Nguyễn Văn Thiêm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Chi nhánh Thanh Trì trình bày tại Đại hội: Dưới sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, Đảng bộ Agribank Thanh Trì đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, hoàn thành vượt kế hoạch những chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020; Các phương hướng, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ trước đã được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động cụ thể, thiết thực, bám sát thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh; hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần thiết thực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị chung của toàn Đảng bộ Agribank.

Hoạt động kinh doanh đạt nhiều thành tích nổi bật, cụ thể: Tổng huy động vốn cuối nhiệm kỳ đạt trên 5.389 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 13,6% năm (so với Nghị quyết đại hội tăng từ 11-13% năm). Dư nợ cho vay đạt 2.995 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân đạt 32.31%/năm (Nghị quyết đại hội tăng từ 11-15%/năm); Nợ xấu chỉ ở mức 0.77% trên tổng dư nợ, . . .

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã có bước đổi mới và phát triển về phương thức, nội dung sinh hoạt thiết thực và hiệu quả. Các nội dung sinh hoạt Đảng đã gắn chặt, lồng ghép giữa công tác xây dựng Đảng với lãnh đạo thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ kinh doanh. Đảng bộ đã triển khai thực hiện có kết quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng và các văn bản, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ Đảng bộ đã quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng; Công tác phát triển Đảng viên mới được Đảng ủy Thanh Trì quan tâm và phát triển mạnh mẽ, là điểm sáng của Đảng bộ Chi nhánh, nhiệm kỳ qua đã kết nạp được 07 Đảng viên mới; Liên tục từ năm 2016 đến năm 2019, Đảng bộ chi nhánh được đánh giá xếp loại Đảng bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, có 05 chi bộ và 29 Đảng viên được Đảng bộ chi nhánh xét, đề nghị Đảng bộ Agribank khen thưởng.

Đảng bộ Agribank Thanh Trì thí điểm bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội ảnh 1  

Những thành quả mà Đảng bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua là to lớn, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của hệ thống Agribank. Kết quả đó là minh chứng thể hiện vai trò và sự lãnh đạo hiệu quả của cấp ủy Đảng chi nhánh, tinh thần đoàn kết đồng lòng, sự nỗ lực cống hiến của các cán bộ, đảng viên chi nhánh.

Bên cạnh đó, nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, Đảng ủy các cấp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Viện Nam, Đảng ủy Agribank Thanh Trì đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ứng phó với những khó khăn do dịch bệnh gây ra, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho cán bộ, khách hàng và đảm bảo duy trì hoạt động liên tục của ngân hàng; đặc biệt thực hiện các chính sách hỗ trợ khách hàng mà Trụ sở chính chỉ đạo thực hiện một cách nghiêm túc và hiệu quả nhằm hỗ trợ tích cực cho các khách hàng của chi nhánh

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank, đồng chí Trần Văn Thịnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Agribank đánh giá cao về các kết quả mà Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua cũng như công tác chuẩn bị Đại hội của Agribank Thanh Trì lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ cấp cơ sở được lựa chọn tổ chức thí điểm Bầu bí thư cấp ủy tại Đại hội. Đây vừa là sự tín nhiệm, niềm vinh dự, song cũng là nhiệm vụ, trọng trách lớn của cấp ủy, cán bộ và đảng viên Đảng bộ Agribank Thanh Trì.

Đảng bộ Agribank Thanh Trì thí điểm bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội ảnh 2  

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Agribank Thanh Trì đã bám sát các chủ trương, định hướng chỉ đạo, kế hoạch nhiệm vụ của Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Agribank giao và các chỉ tiêu, nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra; chủ động cụ thể hoá và triển khai quyết liệt, hiệu quả, chuyển dịch cơ cấu hoạt động, đảm bảo chất lượng tăng trưởng, an toàn, hiệu quả và bền vững, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của toàn hệ thống Agribank.

Đồng tình và thống nhất cao với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đã nêu trong báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ chi nhánh trình Đại hội. Đồng chí Trần Văn Thịnh yêu cầu: (i) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy lợi thế về thương hiệu và mạng lưới, xây dựng các giải pháp huy động, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, đầu tư tín dụng, góp phần phát triển kinh tế xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện Thanh Trì; (ii) Chủ động nắm bắt địa bàn, giám sát, đôn đốc chỉ đạo hoạt động kinh doanh của các đơn vị trên địa bàn; tham mưu, đề xuất các giải pháp quản trị, điều hành, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, quy chế, quy trình nghiệp vụ phù hợp với quy định của pháp luật và sát với thực tiễn; tập trung các giải pháp thu hồi nợ xấu, lành mạnh hóa các hoạt động tín dụng, gắn trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong việc tổ chức, triển khai thực hiện, khen thưởng động viên kịp thời những gương điển hình tiên tiến; tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan, cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác thu hồi nợ xấu nhằm nâng cao năng lực tài chính của chi nhánh, tăng thu nhập của người lao động; (iii) Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm phát huy trí tuệ sáng tạo của cán bộ đảng viên và người lao động; quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (iv) Tập Trung công tác đào tạo tập huấn, nâng cao trình độ cán bộ, cải tiến phong cách giao dịch, nâng cao khả năng cạnh tranh với các tổ chức tín dụng khác trên địa bàn; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo và đào tạo lại, bổ nhiệm, luân chuyển; quan tâm tới nguồn cán bộ trẻ, bồi dưỡng, giới thiệu các quần chúng ưu tú kết nạp Đảng đủ về phầm chất và năng lực; (v) Xây dựng Đảng bộ, các chi bộ thực sự trong sạch vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025; nâng cao chất lượng các kỳ sinh hoạt đảng bộ, chi bộ và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng bộ máy lãnh đạo chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội; (vi) Tiếp tục chủ động triển khai các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành về rà soát, hỗ trợ phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covi-19; đảm bảo kế hoạch tăng trưởng, lợi nhuận và đời sống của cán bộ người lao động trong chi nhánh.

Bên cạnh đó, Đại hội Đảng bộ Agribank Thanh Trì có nhiệm vụ rất quan trọng là bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ chi nhánh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Bí thư Đảng ủy chi nhánh đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội đề ra. Đồng chí Trần Văn Thịnh đề nghị các đại biểu dự Đại hội phải xuất phát từ yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ tới để lựa chọn nhân sự là những đồng chí thật sự xuất sắc về năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức bầu vào Ban Chấp hành, từ đó bầu ra Bí thư Đảng ủy đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, hiệu quả của Ban Chấp hành Đảng bộ chi nhánh trên tất cả các lĩnh vực.

Đảng bộ Agribank Thanh Trì thí điểm bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội ảnh 3  
Đảng bộ Agribank Thanh Trì thí điểm bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội ảnh 4  

Tại đại hội, các đại biểu cũng lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp của các Chi bộ đánh giá khách quan, toàn diện, làm rõ những ưu điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị; các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ. Các đại biểu cũng đã phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Thiêm tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu trực tiếp làm Bí thư Đảng ủy Agribank Thanh Trì với tỷ lệ phiếu đạt 92,8%; Công tác nhân sự và bầu cử được thực hiện đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

MỚI - NÓNG
Câu trả lời của Hoàng Thùy Linh
Câu trả lời của Hoàng Thùy Linh
TPO - “Vietnamese Concert” của Hoàng Thùy Linh được đầu tư công phu về mặt hình ảnh. Dù vậy, chất lượng âm nhạc, đặc biệt là khả năng live của nữ ca sĩ chưa đủ thuyết phục.