Dân vớt hàng tạ cá chết ở Hồ Tây về ủ làm phân bón

Sáng 10/7, công nhân tiếp tục vớt cá chết tại Hồ Tây, nhiều người dân cũng đến lấy hàng tạ cá về ủ làm phân bón.