Đàn trăn dài 7 mét trong nhà lão nông

Đàn trăn hơn 100 con, nhiều con dài gần 7 m, nặng hàng chục kg được ông Nguyễn Văn Phước huyện Phú Tân nuôi trong nhà gần 6 năm qua.

Có thể bạn quan tâm