Dân làng hiệp lực cứu chó bị trăn siết chặt

4 người đàn ông hiệp lực dùng gậy, thậm chí dùng tay không tóm đuôi trăn để giải cứu chú chó bị trăn siết chặt.

Có thể bạn quan tâm