Đảm bảo quyền lợi với học sinh, sinh viên tham gia BHYT

0:00 / 0:00
0:00
Năm học 2021-2022, BHXH Hậu Giang đặt mục tiêu tất cả học sinh, sinh viên trên địa bàn tham gia BHYT.

Để đạt mục tiêu đó, BHXH Hậu Giang xác định cách hiệu quả nhất để vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT là đảm bảo tốt nhất quyền lợi bảo vệ sức khỏe cho các em.

Trong năm học trước, đã có 98% học sinh, sinh viên tại Hậu Giang tham gia BHYT, trên 5,1 tỷ đồng từ Quỹ BHYT đã chi để các trường chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các em.

Bên cạnh đó, tính từ đầu năm 2020 đến tháng 7/2021, Hậu Giang có gần 91 nghìn lượt học sinh, sinh viên khám chữa bệnh BHYT, tiền Quỹ BHYT chi trả trên 12,8 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG