Ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp Quốc hội

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trình Luật Biên phòng trước Quốc hội

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
TPO - Ngày 21/5, Quốc hội sẽ thảo luận trực tuyến về nhiều dự án luật, trong đó có Luật Biên phòng

Đầu giờ sáng, Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Luật Biên phòng Việt Nam, thời gian tối đa 15 phút.

Ngay sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Thượng tướng Võ Trọng Việt sẽ trình Quốc hội báo cáo thẩm tra về dự án luật này.

Tại một số phiên họp trước đó, cơ quan chủ trì soạn thảo cho rằng, Luật Biên giới quốc gia năm 2003 quy định có tính nguyên tắc về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới nhưng mới khái quát trách nhiệm về xây dựng chiến lược và lập quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Một số nội dung quy định về nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân chưa được luật hóa, mới quy định có tính nguyên tắc về chủ trương, nguyên tắc, nội dung.

Bên cạnh đó, Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng mới điều chỉnh các vấn đề liên quan đến bộ đội biên phòng chưa đề cập đến các chủ thể khác như chính quyền địa phương, các bộ, cơ quan ngang bộ, lực lượng vũ trang nhân dân… với tư cách là lực lượng nòng cốt quản lý, bảo vệ biên giới.

Thẩm tra của Uỷ ban Quốc phòng An ninh cơ bản nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật Biên phòng Việt Nam như đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ, nhằm thể chế hóa đầy đủ đường lối, chính sách của Đảng về biên giới quốc gia.

Sau phần trình bày dự án luật này, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

Thời gian còn lại trong buổi sáng này, Quốc hội sẽ thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. Cuối phiên họp, cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Chiều cùng ngày, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư (sửa đổi). Ngay sau đó, Quốc hội sẽ thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án này. Như thường lệ, cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Sang ngày làm việc tiếp theo, Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

MỚI - NÓNG