Đại tướng Ngô Xuân Lịch: 'Ban Chấp hành Đảng bộ Vĩnh Long phải là tập thể vững mạnh'

TPO - “Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới phải là một tập thế thật sự vững mạnh, tiêu biểu cho trí tuệ và bản lĩnh chính trị của Đảng bộ, lãnh đạo thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Đại hội đề ra...”, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long sáng nay (24/9).

Sáng 24/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.

Trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ông Lữ Quang Ngời – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, Vĩnh Long đã đạt được mục tiêu tỉnh khá trong khu vực ĐBSCL. Thực hiện đồng bộ 8 nhiệm vụ cơ bản, 3 khâu đột phá và 6 chương trình hành động, đã mang lại những kết quả tích cực, toàn diện.  

Thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ‘nông nghiệp, công nghiệp – xây dựng và thương mại – dịch vụ’, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện. kinh tế tiếp tục phát triển và tăng trưởng, năm sau cao hơn năm trước, ước tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) giai đoạn 2016-2020 tăng bình quân 4,9%/năm. GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 55,5 triệu đồng, tăng 18 triệu đồng so với 2015.  

Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn những hạn chế, yếu kém như có 9/10 chỉ tiêu kinh tế không đạt nghị quyết; quy mô kinh tế của tỉnh còn nhỏ, tốc độ tăng trưởng còn thấp so với bình quân khu vực và cả nước; năng lực cạnh tranh của các thành phẩn kinh tế còn kém, số lượng doanh nghiệp thành lập mới còn thấp, chất lượng nguồn lao động chưa cao…

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: 'Ban Chấp hành Đảng bộ Vĩnh Long phải là tập thể vững mạnh' ảnh 1 Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại đại hội. ẢNH: CẢNH KỲ

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao và biểu dương những thành tựu quan trọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long đạt được trong nhiệm kỳ qua. Mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung của tình hình thế giới và trong nước, nhưng Đảng bộ và nhân dân tỉnh đã vượt qua những khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Trong đó, xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả nổi bật, hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết trước 2 năm. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công và chính sách an sinh xã hội; giảm nghèo đa chiều theo hướng bền vững hàng năm trên 1%, hiện còn khoảng 1,76%, đây là tỷ lệ thấp so với mức bình quân của cả nước; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia chiếm 55,7%/; 90% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Quốc phòng an ninh được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: 'Ban Chấp hành Đảng bộ Vĩnh Long phải là tập thể vững mạnh' ảnh 2 Bí thứ Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón (trái) tặng hoa Đại tướng Ngô Xuân Lịch. ẢNH: CẢNH KỲ

Bên cạnh kết quả đạt được, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho rằng, cần nhận thức sâu sắc, thấy rõ những mặt hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ qua. Trong 27 chỉ tiêu chủ yếu, có 13 chỉ tiêu không đạt, trong đó có 9 chỉ tiêu về kinh tế. Điều đáng quan tâm là tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh thấp so với bình quân cả nước và khu vực ĐBSCL; kinh tế tư nhân phát triển chậm, năng lực cạnh tranh của các thành phần kinh tế còn kém; chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, nhất là yêu cầu hội nhập...

Đại tướng Ngô Xuân Lịch lưu ý, ở nhiệm kỳ tới, trong lãnh đạo, chỉ đạo cần tập trung, dồn sức thực hiện quyết liệt 3 khâu đột phá mà Báo cáo Chính trị đã đề cập để tạo sự chuyển biến căn bản, có tính quyết định trong giải quyết các điểm nghẽn, nút thắt của sự phát triển. Trong đó, đặc biệt chú trọng thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là khô hạn, xâm nhập mặn. Tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tiếp tục chuyển đổi mô hình phát triển để hội nhập quốc tế và tham gia thành công cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đẩy mạnh phát triển văn hóa xã hội, xây dựng con người Vĩnh Long phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo trong đồng bào dân tộc. Đặc biệt quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật tốt công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, kiên quyết không để lây lan ra diện rộng. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường gắn với phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tiếp tục kiềm chế và kéo 8 giảm tai nạn giao thông; đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí…

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: 'Ban Chấp hành Đảng bộ Vĩnh Long phải là tập thể vững mạnh' ảnh 3 Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long diễn ra đến ngày 26/9. ẢNH: CẢNH KỲ

Về nhiệm vụ của đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch lưu ý cần tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực và thật sự tiêu biểu, gương mẫu để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đủ số lượng, cơ cấu hợp lý.

“Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới phải là một tập thế thật sự vững mạnh, tiêu biểu cho trí tuệ và bản lĩnh chính trị của Đảng bộ, lãnh đạo thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Đại hội đề ra, xứng đáng với niềm tin và sự mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà”, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG