Có 1 kết quả :

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Như Ý

Kỳ vọng tạo ra những đột phá

TP - Trong ngày khai mạc Ðại hội XIII, các đại biểu trao đổi với báo chí về những nhiệm vụ quan trọng đặt ra cần thực hiện tốt, tạo bước phát triển đột phá trong thời gian tới.