Đại hội đồng cổ đông 2022: Vietcombank giữ vững vị trí ngân hàng số 1

0:00 / 0:00
0:00
Năm 2021, vượt qua khó khăn chung, Vietcombank đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh, giữ vững vị trí ngân hàng số 1 về chất lượng và hiệu quả hoạt động. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Vietcombank năm 2021 đạt 27.389 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2020.

Lợi nhuận năm 2021 hơn 27.000 tỷ đồng

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần thứ 15 năm 2022 diễn ra ngày 29/4, ông Phạm Quang Dũng – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt thương Việt Nam (Vietcombank) cho biết, năm 2021, Vietcombank đã đạt và vượt các chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao. Cụ thể, tổng tài sản đạt 1,41 triệu tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2020, đạt 101% kế hoạch năm 2021. Dư nợ tín dụng đạt 972.680 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2020, trong giới hạn tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng nhà nước giao và đạt 104% kế hoạch năm 2021 do ĐHĐCĐ giao.

Huy động vốn, tín dụng đều tăng trưởng ở mức cao (tương ứng tăng 9% và 15% so với năm 2020), vượt kế hoạch đề ra, góp phần tích cực cho quá trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ nợ xấu rất thấp (0,63%), tỉ lệ dự phòng bao nợ xấu đạt mức cao nhất trong ngành ngân hàng (424%). Đặc biệt, Vietcombank đã trích lập 100% dự phòng rủi ro cho dư nợ cơ cấu, sớm trước 2 năm so với thời hạn quy định của Ngân hàng Nhà nước. Doanh số thanh toán quốc tế lần đầu tiên vượt mốc 100 tỷ đô la Mỹ, giúp thị phần tiếp tục được mở rộng.

Đại hội đồng cổ đông 2022: Vietcombank giữ vững vị trí ngân hàng số 1 ảnh 1

Đại hội đồng cổ đông Vietcombank năm 2022.

Vietcombank đã thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 12% và bằng cổ phiếu với tỷ lệ 27,6%, tăng vốn điều lệ lên mức 47.325 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh ấn tượng của Vietcombank đã được thị trường đón nhận rất tích cực, đưa quy mô vốn hóa của ngân hàng đạt 16,7 tỷ đô la Mỹ khi khép lại năm 2021.

Với hiệu quả kinh doanh vượt trội, Vietcombank tiếp tục là ngân hàng có đóng góp lớn nhất cho ngân sách Nhà nước với quy mô nộp ngân sách 11.000 tỷ đồng trong năm 2021. Bên cạnh đó, Vietcombank cũng chủ động tích cực tham gia các hoạt động an sinh vì cộng đồng, thể hiện rõ trách nhiệm xã hội của một thương hiệu lớn. Trong năm 2021, Vietcombank đã thực hiện các chương trình an sinh xã hội với tổng số tiền cam kết 723 tỷ đồng, trong đó ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 số tiền 381 tỷ đồng. Vietcombank đã triển khai một loạt các chương trình, hoạt động ủng hộ, ưu đãi, tri ân các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ.

Mục tiêu tổng tài sản tăng 8% trong năm 2022

Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Tổng giám đốc phụ trách ban điều hành Vietcombank cho biết, năm 2022, đề xuất định hướng lớn và chỉ tiêu hoạt động kinh doanh Vietcombank với phương châm hành động: Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững. Quan điểm chỉ đạo điều hành của Vietcombank là: Trách nhiệm - Quyết liệt - Sáng tạo;

Đại hội đồng cổ đông 2022: Vietcombank giữ vững vị trí ngân hàng số 1 ảnh 2

“Năm 2022, Vietcombank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 8%, huy động vốn tăng 9%, dư nợ tín dụng tối đa tăng 15%, lợi nhuận trước thuế tăng tối thiểu 12%, tỷ lệ nợ xấu thấp hơn 1,5%”, ông Nguyễn Thanh Tùng cho biết.

Để đặt mục tiêu đã đặt ra trong năm 2022, Vietcombank đưa ra 6 đột phá chiến lược trong hoạt động kinh doanh, gồm: Triển khai Chương trình và Kế hoạch hành động chuyển đổi số đúng tiến độ đã được HĐQT phê duyệt; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng nguồn nhân lực thích ứng cho chuyển đổi số, phát triển văn hóa số trong VCB. Đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu gắn với chuyển dịch cơ cấu hoạt động theo các trụ cột kinh doanh (Bán lẻ, Dịch vụ, Đầu tư và kinh doanh vốn); phát huy thế mạnh tổng thể của toàn hệ thống VCB. Đẩy mạnh công tác phát triển khách hàng, phát triển sản phẩm. Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách. Triển khai đúng tiến độ với tinh thần quyết tâm cao nhất phương án tham gia tái cơ cấu một TCTD.

Bên cạnh đó, Vietcombank đưa ra 3 trọng tâm trong chuyển dịch cơ cấu hoạt động kinh doanh. Đầu tiên là tăng trưởng tín dụng gắn với chuyển dịch cơ cấu tín dụng hiệu quả bền vững. Tiếp theo là duy trì, phấn đấu cải thiện tỷ trọng thu nhập phi tín dụng, trọng tâm là thu nhập từ dịch vụ. Mở rộng các sản phẩm dịch vụ trên kênh số, nâng cao chất lượng dịch vụ, trải nghiệm của khách hàng, giữ chân khách hàng tạo nền tảng gia tăng thu dịch vụ trong tương lai.

Tại đại hội, ban lãnh đạo ngân hàng cũng trình cổ đông xem xét thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và 2020. Ngân hàng dự kiến phát hành gần 856,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 18,1% (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu tại ngày chốt quyền được nhận thêm 181 cổ phiếu mới).

Đối tượng phát hành là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Vietcombank tại thời điểm chốt quyền được xác định theo thông báo về ngày chốt quyền của ngân hàng đối với đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019

Tại đại hội, Vietcombank cũng dự kiến trình cổ đông xem xét thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2022, bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2021, phương án tăng vốn điều lệ năm 2022, lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và các nội dung khác trong thẩm quyền đại hội.

Dự kiến sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ Vietcombank sẽ tăng thêm gần 8.566 tỷ đồng, từ 47.325 tỷ đồng lên 55.891 tỷ đồng.

Vietcombank cho biết, việc tăng vốn điều lệ cũng sẽ tạo điều kiện để ngân hàng mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế và đầu tư cho các dự án chuyển đổi để nâng cao năng lực quản trị và hoạt động của ngân hàng.

Nhận chuyển giao bắt buộc 1 TCTD yếu kém

Đại hội đồng cổ đông Vietcombank xem xét thông qua chủ trương Vietcombank tham gia tái cơ cấu bằng hình thức nhận chuyển giao bắt buộc (CGBB) một tổ chức tín dụng (TCTD) yếu kém. Việc tham gia tái cơ cấu các TCTD yếu kém là phù hợp với chủ trương của Chính phủ và NHNN nhằm hỗ trợ TCTD được CGBB từng bước khôi phục hoạt động bình thường, khắc phục các yếu kém, trở thành ngân hàng có tình hình tài chính lành mạnh, đảm bảo khả năng hoạt động liên tục.

“Là NHTM số 1, có vai trò chủ đạo trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam, việc Vietcombank tham gia tái cơ cấu các TCTD yếu kém khẳng định vị thế và trách nhiệm của Vietcombank trong việc góp phần đảm bảo sự an toàn, phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng, trong đó có Vietcombank”, đại diện Vietcombank cho biết.

Theo đó, một trong các nguyên tắc nhận CGBB là đảm bảo hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thông thường và danh tiếng của VCB; đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các cổ đông và cán bộ công nhân viên VCB. Với việc nhận CGBB, Vietcombank sẽ có điều kiện mở rộng quy mô kinh doanh, cơ sở khách hàng, mạng lưới hoạt động, tốc độ tăng trưởng… và có thể nhận sáp nhập, hoặc tiếp tục duy trì TCTD được CGBB như một ngân hàng con, hoặc bán/chuyển nhượng TCTD cho nhà đầu tư mới; tạo cơ hội gia tăng lợi ích cho cổ đông Vietcombank.

MỚI - NÓNG