Đại hội Đảng bộ Quân đội: Bầu 43 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng toàn quốc

Đoàn Chủ tịch Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Đoàn Chủ tịch Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
TPO - Ngày 29/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 bước sang ngày làm việc thứ hai. Một trong những nội dung của ngày làm việc hôm nay là bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong ngày làm việc hôm nay, Đại hội tiếp tục dành nhiều thời gian để các đại biểu tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của Quân ủy T.Ư và dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Các ý kiến đều khẳng định, các văn kiện của Quân ủy T.Ư trình Đại hội được chuẩn bị công phu, chặt chẽ, có chất lượng cao theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của T.Ư. Kết cấu bố cục có sự đổi mới, nội dung có tính tổng thể, khái quát cao, thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc. Báo cáo chính trị đã phản ánh toàn diện những thành tựu và kết quả nổi bật; chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời quán triệt các quan điểm trong văn kiện của T.Ư trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bám sát thực tiễn Quân đội để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới.

Về đánh giá tổng quát thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước qua 35 năm đổi mới, các ý kiến đều nhất trí với đánh giá của T.Ư về kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ Đại hội XII, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm; 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới: Những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, trí tuệ, bản lĩnh của Đảng và nhân dân ta; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đại hội Đảng bộ Quân đội: Bầu 43 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng toàn quốc ảnh 1 Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành phiên thảo luận sáng 29/9

Về tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, các ý kiến tập trung đi sâu phân tích tình hình thế giới, khu vực trong nước những năm qua đã tác động, ảnh hưởng đến việc tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; nhất trí cao về những kết quả nổi bật đã đạt được, đó là: Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với xây dựng Quân đội, nâng cao sức mạnh và tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước và của khu vực phòng thủ các cấp; hoàn thiện các luật, pháp lệnh, chiến lược về quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc…

Chiều cùng ngày, Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gồm 43 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết. Theo kế hoạch, ngày mai (30/9), Đại hội sẽ bế mạc.

MỚI - NÓNG