Đà Nẵng siết kỷ cương trong thi hành công vụ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 4/7, UBND TP Đà Nẵng cho biết: vừa ban hành chỉ thị về việc nâng cao chất lượng, siết chặt kỷ cương, trách nhiệm trong thi hành công vụ, chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.

Theo đó, chỉ thị yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã tập trung chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý trong việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 2131/UBND- STP ngày 19/4/2022.

Đà Nẵng siết kỷ cương trong thi hành công vụ ảnh 1

Người dân giao dịch tại khu vực một cửa, Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng.

Cũng theo chỉ thị, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tăng cường phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các văn bản hành chính, hành vi hành chính, bảo đảm đúng quy định pháp luật, khả thi, khách quan, công khai, minh bạch, phù hợp với các nguyên tắc và yêu cầu quản lý nhà nước.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, có chỉ đạo quyết liệt giải quyết dứt điểm những kiến nghị, phản ánh của công dân, không tạo thành các điểm nóng về khiếu kiện làm mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã chấp hành nghiêm túc Luật Tố tụng hành chính năm 2015 về trách nhiệm tham gia phiên tòa, tham gia đối thoại, giải trình và cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khởi kiện.

Chỉ thị của UBND TP Đà Nẵng nêu rõ: "Cơ quan, đơn vị nào tham mưu văn bản hoặc có văn bản hành chính mà nội dung văn bản đó bị khiếu kiện hành chính thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó có trách nhiệm tham gia phiên tòa, phiên đối thoại khi được Tòa án triệu tập, đồng thời cung cấp đầy đủ chứng cứ, tài liệu có liên quan đến quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khởi kiện".

MỚI - NÓNG