Đà Nẵng: Mỗi quận, huyện có 2 - 3 máy như “ATM gạo” giúp người khó khăn

Đà Nẵng: Mỗi quận, huyện có 2 - 3 máy như “ATM gạo” giúp người khó khăn
TPO - Mạng lưới phân phối hàng cứu trợ sẽ được bố trí trải đều trên địa bàn thành phố nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân gặp khó khăn nhận được nguồn hỗ trợ, thông qua phương tiện, thiết bị hỗ trợ có lắp đặt camera, như “máy ATM gạo”.

Ngày 28/5, UBND TP Đà Nẵng cho hay đã ban hành kế hoạch hình thành mạng lưới để thực hiện công tác huy động tiếp nhận và phân phối nguồn lực xã hội trợ giúp đột xuất cho người dân gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh. Đồng thời hình thành mạng lưới tiếp nhận, quản lý và phân phối lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm trợ giúp kịp thời cho người dân thực sự gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh.

Trên nguyên tắc đóng góp, hỗ trợ tự nguyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố là cơ quan tiếp nhận, quản lý cấp thành phố, có trách nhiệm phân phối và điều tiết nguồn hàng hỗ trợ đến các quận, huyện. Các quận, huyện tiếp nhận, phân phối, điều tiết nguồn hàng hỗ trợ đến các xã, phường.

Đà Nẵng: Mỗi quận, huyện có 2 - 3 máy như “ATM gạo” giúp người khó khăn ảnh 1 Máy ATM gạo đặt tại Thành Đoàn Đà Nẵng đã hỗ trợ người dân khó khăn trên địa bàn chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. 

Mạng lưới phân phối hàng cứu trợ sẽ được bố trí trải đều trên địa bàn thành phố nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân gặp khó khăn nhận được nguồn hỗ trợ, thông qua phương tiện, thiết bị hỗ trợ có lắp đặt camera, như “Máy ATM gạo”… Trước mắt, thành phố bố trí cho mỗi quận, huyện 2 - 3 máy, thực hiện đồng thời với việc tiếp nhận, phân phối lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm. Tùy theo, tình hình thực tế và nhu cầu của các địa phương, thành phố có thể bố trí thêm cho phù hợp.

Đà Nẵng: Mỗi quận, huyện có 2 - 3 máy như “ATM gạo” giúp người khó khăn ảnh 2 Người dân Đà Nẵng đến nhận gạo hỗ trợ do dịch bệnh COVID-19 vào tháng 4/2020.

UBND thành phố cho biết thêm, mạng lưới phân phối được triển khai đồng loạt từ tháng 5/2020. Sau đó, tùy tình hình thực tế có thể phát triển thêm một số điểm trên địa bàn. Thời gian tiếp nhận và phân phối từ 7h30 - 17h hàng ngày. Kết thúc đợt cứu trợ, các máy móc, trang thiết bị phục vụ tại các điểm đặt tại địa phương nào thì địa phương đó chịu trách nhiệm quản lý bảo quản, bảo dưỡng để sử dụng vào các đợt thiên tai, dịch bệnh tiếp theo.

MỚI - NÓNG