Cường “Đô-la” tiếp tục trổ tài drift Ferrari 458 độ Liberty Walk

Đây là lần thứ 3 Cường "Đô-la" thực hiện những pha drift siêu xe trong vòng 3 tháng gần đây