Củng cố nền tảng lý luận cho ĐVTN để đề kháng các thế lực thù địch

Củng cố nền tảng lý luận cho ĐVTN để đề kháng các thế lực thù địch
TPO - Chiều 14/6 tại Học viện Chính trị Khu vực 2 (TPHCM), Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng” với sự tham gia của các chuyên gia, nhà nghiên cứu và giảng dạy lý luận.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên đối với việc bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng được thể hiện qua việc tổ chức tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về bản chất khoa học, cách mạng, vai trò của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; tập hợp, giáo dục đoàn viên tìm hiểu những giá trị, những nguyên lý bền vững của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó giúp đoàn viên, thanh niên rèn luyện tư tưởng, bản lĩnh chính trị, biết vận dụng những tri thức vào thực tiễn học tập và công tác.

Củng cố nền tảng lý luận cho ĐVTN để đề kháng các thế lực thù địch ảnh 1
Củng cố nền tảng lý luận cho ĐVTN để đề kháng các thế lực thù địch ảnh 2  Đại biểu trao đổi, thảo luận các giải pháp tăng cường vai trò của Đoàn đối với công tác nâng cao nền tảng lý luận của Đảng trong giai đoạn hiện nay

PGS.TS Hoàng Phúc Lâm cho rằng, tổ chức Đoàn thanh niên cần xây dựng và thực hiện những phong trào, những hoạt động thực tiễn, thiết thực trong đoàn viên, thanh niên, nhất là hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh niên.

Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng, anh Trần Hữu, Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương cho biết các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn khối đã thường xuyên nắm bắt, định hướng dư luận trong đoàn viên, thanh niên, đẩy mạnh sử dụng công cụ internet, mạng xã hội để giáo dục đoàn viên, thanh niên, thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”. Các cơ sở Đoàn trong khối đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, đối thoại với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, các diễn đàn “Thanh niên với Đảng, Đảng với thanh niên”, tạo nên diễn đàn để thanh niên chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, cơ quan đơn vị.

Ông Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, cho rằng để phát huy vai trò của mình trong việc bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng, tổ chức Đoàn thanh niên cần tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng lý tưởng, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên, đấu tranh chống lại những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đoàn viên, thanh niên, thực hiện tốt chức năng là trường học chủ nghĩa xã hội của thanh niên. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn thanh niên cần tăng cường nhận thức, bồi dưỡng lý luận chính trị, thế giới quan của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh cho đoàn viên, thanh niên thông qua việc học tập trên trường lớp và những hoạt động thực tiễn, tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường lành mạnh để đoàn viên, thanh niên lao động, học tập, cống hiến và trưởng thành. 

Phát biểu tại hội thảo, TS. Lê Thị Chiên (Viện Triết học) cho rằng thực tế hiện nay có một số thanh niên hoài nghi, suy thoái tư tưởng, đạo đức lối sống. Trong khi đó, các thế lực thù địch lại lợi dụng mạng xã hội để lôi kéo, kích động thanh niên. Do đó, công tác bảo vệ nền tảng lý luận là một vấn đề cấp bách được đặt ra.

Cũng theo TS. Lê Thị Chiên, công tác lý luận của chúng ta chưa theo kịp thực tiễn, lý luận vẫn lạc hậu, dẫn đến tình trạng chênh nhau giữa lý luận và thực tiễn. Do đó cần bồi dưỡng để lý luận theo kịp thực tiễn.

TS. Chiên cho rằng cần đẩy mạnh công tác định hướng thanh niên thay đổi các hình thức, phương pháp đấu tranh, tuyên truyền nhằm bắt kịp thực tiễn, thu hút sự quan tâm, chú ý của thanh niên với các vấn đề có dư luận, để thanh niên nắm bắt các thông tin chính thống.

“Có nhiều cách khác nhau để góp phần củng cố nền tảng lý luận cho thanh niên, trong đó phải biết bổ sung, phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh… bằng cách tích cực học tập lý luận, trau dồi tri thức, bổ sung kiến thức thực tiễn nhằm làm sáng tỏ thêm lý luận và làm cho lý luận mang hơi thở thời đại”, TS. Chiên chia sẻ.

Củng cố nền tảng lý luận để đề kháng các thế lực thù địch

Bản thân là một giảng viên giảng dạy các môn lý luận chính trị, đường lối, ThS. Nguyễn Thị Huỳnh Như, Bí thư Đoàn Học viện Chính trị Khu vực II xem công việc của mình cũng là đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng, bởi lẽ đã trực tiếp bảo vệ, truyền đạt nền tảng lý luận chính trị Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cùng những chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Do đó, chị Huỳnh và đồng nghiệp luôn cố gắng nâng cao chất lượng trong giảng dạy cũng như xây dựng, bồi dưỡng các CLB Lý luận trẻ.

Củng cố nền tảng lý luận cho ĐVTN để đề kháng các thế lực thù địch ảnh 3

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương phát biểu kết luận hội thảo

Phát biểu kết luận hội thảo, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho rằng công tác bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng bắt đầu bằng việc nâng cao kiến thức, củng cố niềm tin cho đoàn viên thanh niên. ĐVTN có nền tảng tốt, nhận thức đúng sẽ có sức đề kháng tốt trước các thế lực, các luận điệu sai trái.

Theo anh Nguyễn Ngọc Lương, trước khi làm tốt công tác phản bác các luận điệu sai trái, chúng ta cần có nhận thức đúng về các vấn đề đó. Đoàn còn phải chú trọng giám sát, phản biện xã hội, tham góp ý kiến xây dựng về các chính sách liên quan đến thanh niên; đẩy mạnh việc nhân rộng, tuyên truyền cái tốt thông qua cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”.

“Công tác này cần có sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng, cần làm kiên trì, liên tục, bền bỉ và không ngừng đổi mới. Đây là việc khó, cần tìm tòi, học hỏi từng ngày để làm tốt nhiệm vụ”, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương nói.

MỚI - NÓNG