Container cua gấp mất lái rồi lật nghiêng trên đường

Container mất lái và bị lật nghiêng vì tài xế không giảm tốc độ trong lúc ôm cua. Rất may, tài xế không bị thương nghiêm trọng.