Có 3 kết quả :

Lấy ý kiến 77 trường hợp đề nghị công nhận liệt sĩ

Lấy ý kiến 77 trường hợp đề nghị công nhận liệt sĩ

TP - Sau khi rà soát hồ sơ đề nghị xác nhận người có công tồn đọng trên cả nước, Bộ LĐ-TB&XH đã tổ chức lấy ý kiến về 77 trường hợp đề nghị xác nhận người có công đợt 1 năm 2017. Sau thời gian công khai ghi nhận ý kiến phản hồi của người dân, nếu không có khiếu nại, Bộ LĐ-TB&XH sẽ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận.