Báo động gia tăng dân số

Công khai, minh bạch trong hoạt động công quyền

Công khai, minh bạch trong hoạt động công quyền
TP - Tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động công quyền, minh bạch hóa quá trình hoạch định, trình và ban hành chính sách pháp luật... là một trong 5 nhóm giải pháp trong phòng chống tham nhũng được đưa ra tại Dự thảo Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến 2020.

Về dự thảo Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 (Dự thảo Chiến lược), Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền nhấn mạnh mục tiêu: hạn chế tối đa điều kiện và cơ hội phát sinh tham nhũng trong việc hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật, nhất là trong quá trình ban hành và tổ chức thi hành các văn bản áp dụng pháp luật.

Xây dựng nền hành chính hiệu quả, minh bạch, phục vụ nhân dân và xã hội với đội ngũ cán bộ, công chức trung thực, công tâm, liêm khiết, tận tụy.

Tạo lập môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng, công bằng, minh bạch; nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp. Dự thảo Chiến lược  đưa ra 5 nhóm giải pháp trong phòng chống tham nhũng.

"Hệ thống tiêu chí để đánh giá chính xác tình hình, mức độ tham nhũng hiện nay chúng ta chưa có.

Theo kinh nghiệm quốc tế, cần xây dựng một thang bảng tiêu chí đánh giá để định lượng được vấn đề tham nhũng, từ đó xây dựng được giải pháp thực sự hiệu quả và kiểm tra được sự chuyển biến.

Chúng tôi dự kiến sẽ xây dựng thang bảng tiêu chí này trong thời gian tới và chúng ta có khả năng làm được".

Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền

Trước hết là  tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động công quyền, minh bạch hóa quá trình hoạch định, trình và ban hành chính sách pháp luật...

Thứ hai, kiểm soát việc thực thi quyền lực nhà nước; hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng thực thi công vụ (phân công, phân cấp rành mạch.

Quy định trách nhiệm từng vị trí công tác, công khai chế dộ, định mức, tiêu chuẩn, minh bạch tài sản, thu nhập, hoàn thiện cơ chế miễn nhiệm, bãi nhiệm, cho từ chức...).

Việc hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế, xây dựng môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng, công bằng, minh bạch (bắt buộc đăng ký bất động sản, thuế tài sản, xây dựng luật chống rửa tiền…); và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, truy tố xét xử trong phát hiện và xử lý tham nhũng, là 2 nhóm giải pháp tiếp theo.

Cuối cùng là nhóm giải pháp nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội trong phòng, chống tham nhũng; coi phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn dân.

Tổng Thanh tra Trần Văn Truyền cho biết, các thành viên Chính phủ cơ bản thống nhất với dự thảo chiến lược, và đóng góp nhiều ý kiến về các giải pháp mang tính chủ động trong thực hiện Chiến lược.

“Dự thảo sẽ được  sớm hoàn thiện để Chính phủ trình Bộ Chính trị cho ý kiến, trước khi ban hành. Ban hành chiến lược rồi thì lúc đó các biện pháp cụ thể tôi mới có thể nói được ”-Ông Truyền cho biết.

Báo động gia tăng dân số

Đại diện Tổng cục Dân số cho biết, năm 2007 tỷ lệ giảm sinh thực hiện chỉ đạt mức 0,25 phần nghìn trong khi chỉ tiêu Quốc hội thông qua là 0,3 phần nghìn.

Năm 2008 này, tỷ lệ này chắc chỉ đạt được 0,1 phần nghìn so với mục tiêu đề ra là 0,3 phần nghìn.

Đáng lo ngại là tỷ lệ sinh con thứ 3 trong 6 tháng đầu năm 2008 tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm 2007.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Nguyễn Đắc Vinh

21 cơ quan đề nghị giám sát vấn đề đất đai

TPO - Theo ông Nguyễn Đắc Vinh, nếu Quốc hội có điều kiện đi giám sát về vấn đề đất đai trước khi xem xét, thông qua Luật Đất đai bổ sung, sửa đổi, sẽ có nhiều thông tin từ thực tế, cơ sở thực tiễn về vấn đề tương đối khó này.