Công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII

Công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII
Sáng 3-6, tại Hà Nội, Hội đồng bầu cử đã họp báo công bố kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 với sự tham dự của đông đảo phóng viên trong và ngoài nước.
Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Tiểu ban tuyên truyền Nguyễn Đức Kiên và Trưởng ban Công tác đại biểu, Tổng Thư ký Hội đồng Bầu cử Phạm Minh Tuyên chủ trì họp báo
Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Tiểu ban tuyên truyền Nguyễn Đức Kiên và
Trưởng ban Công tác đại biểu, Tổng Thư ký Hội đồng Bầu cử
Phạm Minh Tuyên chủ trì họp báo. Ảnh: Chinhphu.vn
 

Chủ trì họp báo có các đồng chí: Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử - Trưởng Tiểu ban chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền; Phạm Minh Tuyên, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Trưởng Ban công tác đại biểu, Tổng thư ký Hội đồng bầu cử; Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Thường trực Tiểu ban chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên khẳng định: Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã thành công tốt đẹp. Đây là một dấu mốc quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn dân, thể hiện ý thức chính trị, ý thức xây dựng đất nước của toàn dân. Kết quả bầu cử được tổng hợp theo đúng quy định của pháp luật và tinh thần dân chủ, tận tụy, trách nhiệm.

Thông báo kết quả cuộc bầu cử, Tổng Thư ký Hội đồng Bầu cử Phạm Minh Tuyên nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là Ngày hội của toàn dân. Tổng số cử tri đi bầu là 61.965.651 người (đạt 99,51%), khẳng định ý thức chính trị, trách nhiệm công dân và lòng yêu nước của nhân dân, thể hiện niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của Nhà nước.

Kết quả, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội được phân bổ. Không có trường hợp bầu cử thiếu, bầu cử lại. Tổng số có 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội, trong đó đại biểu do Trung ương giới thiệu là 167 người (33,40%); đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 333 người (66,60%); có 333 người tham gia Quốc hội lần đầu; 229 người có trình độ trên đại học (45,80%); 262 người có trình độ đại học (52,40%).

Trong số đại biểu Quốc hội trúng cử, có 78 đại biểu người dân tộc thiểu số (chiếm 15,60%, ít hơn 12 người so với dự kiến, giảm 2,05% so với khóa XII); 122 đại biểu nữ ( chiếm 24,40%, ít hơn 28 người so với dự kiến, giảm 1,36% so với khóa XII); 42 người ngoài đảng ( chiếm 8,40%, ít hơn so với dự kiến, giảm 0,32% so với khóa XII); 62 người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi, chiếm 12,40%, ít hơn 8 người so với dự kiến, giảm 1,39% so với khóa XII); 167 người tái cử ( chiếm 33,40%, tăng 7 người so với dự kiến, tăng 5,81% so với khóa XII); 4 người tự ứng cử ( chiếm 0,80%, tăng 3 người so với khóa XII).

Số lượng đại biểu HĐND từng cấp được bầu, gồm: cấp tỉnh 3.821 người, thiếu 8 người; cấp huyện 21.077 người, thiếu 47 người; cấp xã 278.758 người, thiếu 2.962 người. Theo báo cáo của 40/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ cấu kết hợp đại biểu HĐND cấp tỉnh gồm: dân tộc thiểu số 503 người (20,59%); 588 đại biểu nữ (24,07%); 113 người ngoài đảng (5,44%); 255 người trẻ tuổi (dưới 35, chiếm 10,44%); 600 người tái cử (24,56%); 2 người tự ứng cử (0,08%).

Đồng chí Phạm Minh Tuyên cho biết, về bầu cử lại, cấp tỉnh không có, cấp huyện 1 khu vực bỏ phiếu ở Hà Nội, cấp xã 9 khu vực bỏ phiếu ở 4 tỉnh (Thanh Hóa 3, Nghệ An 3, Hà Nội 2 và Bình Thuận 1). Về bầu cử thêm, cấp tỉnh không có; cấp huyện 14 đơn vị bầu cử ở 6 tỉnh (Bình Thuận có 4 đơn vị; Đắk Lắk 3; Quảng Ngãi 3; Quảng Nam 2; Bắc Kạn1; Đắk Nông 1); cấp xã (theo báo cáo của 40/63 tỉnh, thành phố): 483 đơn vị bầu cử ở 22 tỉnh. Hội đồng bầu cử đã và đang tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương kịp thời tổ chức việc bầu lại, bầu thêm.

Các câu hỏi của các cơ quan báo chí đã được trả lời thấu đáo với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn. Thành công của cuộc bầu cử thể hiện ở một số nội dung chủ yếu: Cử tri đi bầu đạt tỷ lệ rất cao; phát huy được tinh thần dân chủ trong từng bước triển khai công tác bầu cử; công tác chuẩn bị, triển khai cuộc bầu cử đúng pháp luật, bảo đảm tiến độ đề ra. Cử tri cả nước đã bỏ phiếu bầu đủ số đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật, không có trường hợp phải bầu lại, bầu thêm; số lượng đại biểu HĐND các cấp bầu được gần đủ so với số lượng đã được phê chuẩn. Tỷ lệ đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp có trình độ văn hóa, chuyên môn đào tạo cao hơn các nhiệm kỳ trước đây là điều kiện để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử. Kết quả đạt được khẳng định chủ trương tổ chức đồng thời bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trong cùng một ngày là đúng đắn, phù hợp với điều kiện hiện nay.

TTXVN

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG