Có 1 kết quả :

TPHCM không dung túng cho 'Con Cưng'

TPHCM không dung túng cho 'Con Cưng'

TPO - Lãnh đạo Sở Công thương TPHCM cho biết trong quá trình kiểm tra hệ thống cửa hàng của Con Cưng, cơ quan Quản lý thị trường (QLTT) đã phát hiện một số vi phạm và sắp tới cơ quan chức năng TPHCM sẽ xử lý kiên quyết vi phạm của Con Cưng như vụ Khai Silk trước kia.