Cô gái nuôi mơ ước đi khắp thế gian

Cô gái nuôi mơ ước đi khắp thế gian
TPO - Mai Kim Xuyến là sinh viên Trường Đại học Công nghệ Đông Á (Bắc Ninh). Cô nuôi mơ ước sẽ đi du lịch khắp thế gian để góp sức giúp đỡ người nghèo.
Cô gái nuôi mơ ước đi khắp thế gian ảnh 1 
Cô gái nuôi mơ ước đi khắp thế gian ảnh 2 
Cô gái nuôi mơ ước đi khắp thế gian ảnh 3 
Cô gái nuôi mơ ước đi khắp thế gian ảnh 4 
Cô gái nuôi mơ ước đi khắp thế gian ảnh 5 
Cô gái nuôi mơ ước đi khắp thế gian ảnh 6 
Cô gái nuôi mơ ước đi khắp thế gian ảnh 7 
Cô gái nuôi mơ ước đi khắp thế gian ảnh 8