Có 36 kết quả :

 Diễn tập phòng thủ, tiến công địch cơ động

Diễn tập phòng thủ, tiến công địch cơ động

TP - Từ ngày 30/6 đến 2/7, diễn ra cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Nam năm 2014, với mục đích nâng cao trình độ lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của hệ thống chính quyền, năng lực tham mưu của các cơ quan quân sự, biên phòng, công an và các ban ngành, mặt trận - đoàn thể trong xử lý các tình huống an ninh, quốc phòng, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tại địa phương.