Có 7 kết quả :

Theo TS Thang Văn Phúc, cần giảm cấp trung gian, đề cao trách nhiệm bộ trưởng, trưởng ngành. Trong ảnh: Một phiên họp chính phủ (Ảnh: Như Ý)

Giảm cấp phó, đề cao trách nhiệm bộ trưởng

TP - “Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, cấp phó càng ít, công việc càng hiệu quả. Nhiều nước, tổng thống, hay thủ tướng chỉ có một cấp phó. Vấn đề là phải đề cao trách nhiệm của bộ trưởng. Anh phải chịu trách nhiệm với tư cách người đứng đầu ngành, không phải tất cả cứ đẩy lên Chính phủ hay Thủ tướng”, TS Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ trao đổi với Tiền Phong.